Stugge Veer Cross op 10 September 2017 Kermisterrein Wichmond