Over Ons

Jong Gelre Vorden-Warnsveld is een vereniging van, voor en door jongeren uit de omgeving Vorden-Warnsveld. Het bestuur van de vereniging, samen met de commissies, organiseren voor jongeren tussen de 16 en 35 jaar activiteiten. De aspirantencommissie organiseert leuke activiteiten voor jongeren uit de omgeving van 12 tot 16 jaar. De agrarische tak, het Agrarisch Jongeren Kontakt (AJK), wordt bestuurd door een commissie die o.a. interessante excursies en bedrijfsbezoeken organiseren. Al deze bestuurders en commissieleden zijn zelf ook (plattelands-)jongeren. De vereniging bestaat al meer dan 100 jaar!

Jong Gelre organiseert van alles! Elk jaar zetten we in november een mooie uitvoering op de planken, de revue. In december organiseren we sinterklaasavond, in het voorjaar is de algemene ledenvergadering. In september organiseren we in samenwerking met de Stugge Veer Cross een cross voor jong en oud. In 2018 gaan we voor het eerst ook een fuif organiseren: Eikelfestijn! Zet zaterdag 6 oktober dus alvast in je agenda. Meer weten over onze activiteiten? Check de agenda op deze website.